Dubbel R Grafische Vormgeving is zich bewust van de vertrouwelijkheid van de informatie die door onze klanten wordt verstrekt en stelt de privacy van onze klanten hoog in het vaandel. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en beschermen die door onze klanten wordt verstrekt.

Informatieverzameling

Wij verzamelen informatie van onze klanten om onze diensten te kunnen verlenen en om onze klanten beter van dienst te kunnen zijn. De informatie die we verzamelen, omvat onder meer naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bedrijfsgegevens. Bovendien kunnen we informatie verzamelen over de projecten die we voor onze klanten uitvoeren, zoals de inhoud en de specificaties van het project.

Informatie-uitwisseling

Dubbel R Grafische Vormgeving zal uw persoonlijke informatie niet verkopen, verhuren of uitlenen aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We kunnen informatie delen met onze dienstverleners die onze diensten uitvoeren, maar alleen in de mate die nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren.

Beveiliging

Dubbel R Grafische Vormgeving neemt redelijke stappen om de beveiliging van de verzamelde informatie te waarborgen, waaronder fysieke, elektronische en administratieve beveiligingsmaatregelen. Desondanks kunnen we geen absolute garantie geven voor de beveiliging van de verzamelde informatie.

Rechten van de klant

Onze klanten hebben het recht om toegang te krijgen tot de informatie die we van hen verzamelen en te weten hoe we deze informatie gebruiken. Klanten kunnen ons ook verzoeken om verbeteringen aan te brengen in de informatie die we verzamelen of om de verzamelde informatie te verwijderen.

Wijzigingen

Dubbel R Grafische Vormgeving behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen op elk moment. Wijzigingen in het privacybeleid zullen worden gepubliceerd op onze website.

Contactinformatie

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@drgv.nl.